Công ty TNHH tư vấn giải pháp Trí Việt

Nhận diện mối nguy trong ngành bún của tiêu chuẩn Haccp

 

Nhận diện mối nguy trong ngành bún của tiêu chuẩn Haccp

Trong mỗi ngành nghề chúng ta sẽ có những nhận diện mối nguy của tiêu chuẩn Haccp khác nhau vì vậy hôm nay Giải Pháp Trí Việt sẽ giúp bạn làm rõ một mảng đó chính là ngành bún và phở.

Vậy nhận diện mối nguy trong ngành bún của tiêu chuẩn Haccp có gì cần chú ý.

Trong quá tình chế biến bún sẽ phân ra rất nhiều công đoạn mỗi công mỗi công đoạn sẽ đưa chúng ta ra một mối nguy khác nhau vì vậy để nhận diện được hết các mối nguy sẽ rất khó khăn.

Bún hoàn thiện đóng gói

I.Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn tiếp nhận nguyên liệu

-Đối với mối nguy vật lý: cần kiểm tra Xác côn trùng, mảnh kim loại, vật lạ, các hạt cát, hạt nhựa sau khi xem xét và kiểm tra hết tất cả thì mới qua bước tiếp theo.

– Đối với mối nguy sinh học: Vi sinh vật gây bệnh, Nấm mốc từ môi trường xung quanh, bao bì chứa bị ẩm mốc, thiếu ánh sáng sẽ tạo điều kiệm cho vi sinh vật xuất hiện.

– Mối nguy hóa học: cẩn thận nguyên liệu bị nhiễm hóa chất từ bên ngoài vô.

giai đoạn tiếp nhận nguyên liệu

II.Giai đoạn thứ hai là ngâm nguyên liệu

– mối nguy vật lý: Dây bao, xác côn trùng, tóc các nguyên nhân này do từ nhà xưởng, nguyên liệu, bao bì chứa sản phẩm khi vô tình trong quá trình làm rơi vô. Đặt biệt người công nhân làm nếu không cẩn thận sẽ làm tóc rơi vô.

-Mối nguy sinh học: Các vi sinh vật gây bệnh, như từ nguồn nước gây bệnh trong quá trình sử dụng vô tình để vi sinh vật có hại vô trong nguồn nước xử dụng.

-Mối nguy hóa học đây là một trong những mối nguy nguy hiểm tại vì ở nước ta nguồn nước ô nhiễm trầm trọng đặt biệt là ở các nơi đô thị nguồn nước bị nhiễm kim loại nặng rất nhiều.

III. Giai đoạn thứ ba Vo, Tách nước

-Mối nguy sinh học của giai đoạn này cũng gần giống với giai đoạn trên như sinh vật gây bệnh, nấm mốc xuất phát từ nguồn nước, rổ, dụng cụ làm việc.

-Mối nguy vật lý cũng từ xác con trùng bay vô, hoặc từ người nhân công làm rơi tóc vô hoặc từ các vật lạ từ bên ngoài rơi vô trong.

-Mối nguy hóa học này là do phôi nhiễm chất độc và kim loại nặng.

IV.Giai đoạn thứ tư tạo hình

-Mối nguy vật lý Bụi kim loại sẽ rơi vô trong quá trình xoáy, Bụi từ thiết bị khó kiểm soát. Vì vậy cần có công đoạn dò kim loại Công đoạn dò kim loại sẽ phát hiện sản phẩm bị nhiễm kim loại và loại trừ.

-Mối nguy sinh học Vi sinh vật gây bệnh, nấm mốc, đây là quá trình quan trọng vì nếu  quá trình gia nhiệt nếu không đủ nhiệt độ và thời gian sẽ không diệt trừ được hoàn toàn VSV có sẵn trong nguyên liệu hoặc lây nhiễm từ môi trường vào bán thành phẩm.

-Mối nguy hóa học chuẩn yếu giai đoạn này do dầu mở từ các thiết bị máy móc do vậy móc sản xuất cần phải được kiểm nghiệm theo đúng tiêu chuẩn như việc sử dụng dầu mỡ bôi trơn máy có chứng nhận an toàn được phép dùng trong nhà máy thực phẩm. Tuân thủ vệ sinh thiết bị khi bảo dưỡng sửa chữa.

giai đoạn tạo hình nguyên liệu

-Các giai đoạn chế biến tiếp theo sẽ có các mối nguy gần giống nhau nhưng trong quá trình kiểm tra các mối nguy sinh học hay hóa học sẽ có các mức độ an toàn khác nhau, vì thế làm chúng ta cần kiểm tra các tiêu chuẩn về nguồn nước, hóa chất hàm lượng bao nhiêu là không vi phạm.

Vì vậy để biết thêm các quá trình nhận diện mối nguy trong tiêu chuẩn Haccp của ngành bún khác các bạn có thể liên hệ trực tiếp công ty Giải Pháp Trí Việt để được tư vấn và hướng dẫn kỹ hơn.

V.Các lợi ích của  nhận diện mối nguy trong ngành bún của tiêu chuẩn Haccp

– Hiện tại ở Việt Nam có rất nhiều cơ sở sản xuất bún đơn lẻ hoặc quy mô nhưng không hề có tiêu chuẩn Haccp hay bất kỳ tiêu chuẩn về về sinh an toàn thực phẩm dẫn đến để phát triển cơ sở lớn hơn ra toàn quốc hay tạo dựng một thương hiệu thật sự rất khó, và nhiều lúc nhà nước ta sẽ không cho vì chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

– Bên cạnh đó hiện tại có nhiều cơ sở vì hôm rẻ nên mua chức nhận về vệ sinh thực phẩm ( làm giả ) nhưng thực tế khi cơ quan nhà nước kiểm tra hoặc các đơn vị hợp tác nước ngoài xuống kiểm tra thì không hề làm theo tiêu chuẩn Haccp, chính vì thế nhiều đơn hàng không thể xuất ra nước ngoài.

Cũng vì nguyên nhân này nên Giải Pháp Trí Việt mong muốn sẽ hỗ trợ bà con mình giúp xuất khẩu những sản phẩm ra bên ngoài thị trường quốc tế.

tham khảo

https://vi.wikipedia.org/wiki/HACCP

Tin tức mới nhất