Công ty TNHH tư vấn giải pháp Trí Việt

Hoạt động đào tạo nhận thức ISO 9001: 2015 đối với công ty Nhật Tiến

Yếu tố con người quyết định đến việc xây dựng và duy trì một hệ thống đảm bảo chất lượng đạt yêu cầu, đồng thời cũng là nhân tố tiên quyết quyết định đến việc sản xuất chính xác một sản phẩm, nhân sự trong một nhà xưởng, cơ sở sản xuất cần có đủ trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tế phù hợp với vị trí được giao.

Buổi hoạt động đào tạo nhận thức ISO 9001:2015 của cty Nhật Tiến
Buổi hoạt động đào tạo nhận thức ISO 9001:2015 của cty Nhật Tiến

Đối với thực hành sản xuất thì tất cả các vị trí trong tổ chức phải được đào tạo và định kỳ đào tạo lại nhằm củng cố, cập nhật kiến thức giúp họ đảm trách tốt vai trò, nhiệm vụ của chính mình. Nhận thức được tầm quan trọng của việc đào tạo nhân sự Trí Việt chúng tôi luôn tập trung cải thiện chất lượng đào tạo– phổ cập kiến thức thực tiễn – thay đổi tư duy lao động song song phát triển cùng doanh nghiệp.

Công ty TNHH tư vấn giải pháp Trí Việt trong một buổi đào tạo cán bộ nhân sự cho CHI NHÁNH 1- CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT TIẾN

Nội dung đào tạo ISO 9001:2015 cho nhân viên, đặc biệt những người tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất cần được xây dựng, lên bản nội dung chi tiết bao gồm những điều cơ bản. Đồng thời, sẽ giúp nâng cao tinh thần, trách nhiệm và ý thức làm việc của mỗi nhân viên, tạo động lực làm việc giúp quá trình sản xuất hiệu quả nhanh chóng và chính xác hơn, như vậy có thể hiểu rằng con người chính là giá trị cốt lõi để sản xuất ra một sản phẩm tốt và đảm bảo chất lượng cho toàn hệ thống.

Chương trình đào tạo nhận thức về ISO 9001:2015 của chúng tôi không thể thiếu quy trình đào tạo nhân viên, giúp nhân viên hiểu rõ như thế nào là các đu và cần làm những gì để đạt chuẩn. Đồng thời, nội dung chương trình cùng những bài học thực tế sẽ giúp kỹ năng của nhân sự được tăng lên một cách đáng kể. Một nhân viên đạt chuẩn cần:

  • Có đủ trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực tế cần thiết, nắm rõ trách nhiệm của bản thân trong quá trình sản xuất, không nên quá nhiều có thể gây ảnh hưởng chất lượng sản phẩm.
  • Không nên có những trách nhiệm chồng chéo nhau, hay những khoảng hở trong công việc, thiếu lý giải trong trách nhiệm làm việc. Mỗi một cá thể cần hiểu rõ sơ đồ tổ chức của nhà máy và biết vị trí của mình ở đâu.
  • Đều phải nắm bắt, áp dụng được các nguyên tắc trong sản xuất.
  • Đối với nhân viên chủ chốt bao gồm trưởng bộ phận sản xuất, trưởng bộ phận kiểm tra chất lượng và người được ủy quyền cần.
  • Hoạt động độc lập với nhau.
  • Có thái độ khoa học và kinh nghiệm thực tiễn theo quy định của luật pháp quốc gia.
  • Có kinh nghiệm thực tế trong sản xuất và đảm bảo chất lượng sản phẩm để có thể duy trì đảm bảo quá trình sản xuất, đánh giá chuyên môn một cách độc lập, dựa trên việc áp dụng các nguyên tắc và những hiểu biết khoa học về những vấn đề thực tiễn gặp phải trong sản xuất và kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Tin tức mới nhất