Dịch vụ công bố hợp chuẩn - hợp quy

Hoạt động công bố hợp chuẩn – hợp quy sản phẩm, hàng hóa theo quy định Việt Nam nhằm phục vụ hoạt động quản lý của nhà nước và theo yêu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp. Đây là một khâu quan trọng trong hành trình thương mại sản phẩm và tạo dựng thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường.

Giấy công bố hợp chuẩn - hợp quy sản phẩm của công ty Giải Pháp Trí Việt
Giấy công bố hợp chuẩn - hợp quy sản phẩm của công ty Giải Pháp Trí Việt

Dịch vụ công bố sản phẩm hợp chuẩn - hợp quy

Tất cả các sản phẩm thuộc các tổ chức, cá nhân nếu muốn lưu thông trên thị trường phải có công bố chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn dành cho sản phẩm đó.

Công bố hợp chuẩn - hợp quy là gì?

Đây được xem như một thủ tục bắt buộc để đảm bảo chất lượng của sản phẩm, an toàn môi trường và sức khỏe cho người sử dụng.

Công bố hợp chuẩn là gì?

Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố các đối tượng phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

Chứng nhận hợp chuẩn về nguyên tắc là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách hàng thì nó trở thành bắt buộc. Đối với đánh giá phù hợp tiêu chuẩn, việc lựa chọn phương thức đánh giá nào là do tổ chức chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (CBHC) quyết định nhưng phải thích hợp với đối tượng chứng nhận để đảm bảo độ tin cậy của kết quả đánh giá.

Công bố hợp quy là gì?

Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn tương ứng. Công bố hợp chuẩn – hợp quy sản phẩm là bước quan trọng tạo dựng thương hiệu uy tín cho công ty, doanh nghiệp.

Chứng nhận hợp quy được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Tại sao cần công bố hợp chuẩn - hợp quy?

Công bố hợp chuẩn – hợp quy là điều cần thiết của các doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa như điện gia dụng, vật liệu xây dựng, sản phẩm may mặc, đồ chơi trẻ em… Để chứng minh về sản phẩm của mình phù hợp tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam để khách hàng yên tâm sử dụng.

Doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa phải cần công bố hợp chuẩn – hợp quy
Doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa phải cần công bố hợp chuẩn – hợp quy

Dịch vụ công bố hợp chuẩn – hợp quy do Công ty Giải Pháp Trí Việt cung cấp có thể giúp khách hàng giải quyết mọi vấn đề cần thiết về thủ tục hành chính tại Việt Nam, xác nhận giấy tờ, các giao dịch liên quan trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh giúp hoạt động kinh doanh được thuận lợi và suôn sẻ hơn.

Đối tượng áp dụng công bố hợp chuẩn - hợp quy

Đối tượng công bố hợp chuẩn, hợp quy bao gồm các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường đáp ứng theo những tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế , tiêu chuẩn của từng khu vực, địa phương khác nhau . Đối tượng của công bố hợp quy là các sản phẩm, hàng hóa… được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các cơ quan, bộ quản lý ban hành. Những sản phẩm, hàng hóa đã có quy chuẩn thì phải đăng ký hợp chuẩn cho sản phẩm theo quy chuẩn tương ứng.

Sản phẩm, hàng hóa được công bố hợp chuẩn - hợp quy là lợi thế cạnh tranh trên thị trường

Để thực hiện dịch vụ công bố hợp chuẩn – hợp quy các doanh nghiệp phải trải qua quá trình đánh giá sự phù hợp. Đánh giá sự phù hợp là hoạt động thử nghiệm, phân tích, đánh giá đối tượng sản phẩm hàng hóa phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn tương ứng.

Phương thức đánh giá sự phù hợp

Theo quy định Nhà nước, 8 phương thức được đưa ra và áp dụng cho từng loại sản phẩm hàng hóa như sau:

 • Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình;
 • Phương thức 2: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường;
 • Phương thức 3: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
 • Phương thức 4: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
 • Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;
 • Phương thức 6: Đánh giá và giám sát hệ thống quản lý;
 • Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;
 • Phương thức 8: Thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa.

Tại Việt Nam, phương thức 1, 5, 7 được sử dụng phổ biến cho sản phẩm hàng hóa được sản xuất trong nước lẫn đối với hàng nhập khẩu.

Quá trình công bố hợp chuẩn

Việc công bố hợp chuẩn được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp chuẩn với tiêu chuẩn tương ứng (sau đây viết tắt là đánh giá hợp chuẩn).

 • a) Việc đánh giá hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (bên thứ nhất) thực hiện.
 • Việc đánh giá hợp chuẩn được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư này;
 • b) Kết quả đánh giá hợp chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều này là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn.

Bước 2: Đăng ký hồ sơ công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh (sau đây viết tắt là Chi cục).

Quá trình công bố hợp quy

Việc công bố hợp quy được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đánh giá sự phù hợp đối tượng của công bố hợp quy với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (sau đây viết tắt là đánh giá hợp quy).

 • a) Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận được chỉ định (bên thứ ba) hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy (bên thứ nhất) thực hiện.
 • Việc đánh giá hợp quy được thực hiện theo phương thức đánh giá sự phù hợp quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
 • Trường hợp sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài phải được thừa nhận theo quy định của pháp luật hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định;
 • b) Kết quả đánh giá hợp quy là căn cứ để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan chuyên ngành do Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ định (sau đây viết tắt là cơ quan chuyên ngành).

Công ty chứng nhận hợp chuẩn - hợp quy hàng đầu Việt Nam

Giải Pháp Trí Việt là tổ chức chứng nhận hợp chuẩn và chứng nhận hợp quy hàng đầu Việt Nam, công ty có đủ năng lực cả về chứng nhận hợp chuẩn và chứng nhận hợp quy. Với sự tôn trọng tuyệt đối tính công bằng, Giải Pháp Trí Việt cung cấp dịch vụ chứng nhận tự nguyện hoặc bắt buộc trên nhiều lĩnh vực phù hợp với mọi sản phẩm, dịch vụ đáp ứng kỳ vọng của doanh nghiệp trên con đường hội nhập phát triển.

Giải Pháp Trí Việt là tổ chức công bố hợp chuẩn - hợp quy hàng đầu Việt Nam
Giải Pháp Trí Việt là tổ chức công bố hợp chuẩn - hợp quy hàng đầu Việt Nam

Dịch vụ chứng nhận của chúng tôi được thừa nhận trên toàn thế giới. Hiện tại Giải Pháp Trí Việt đã phục vụ trên 300 doanh nghiệp và cấp hơn 3.000 giấy chứng nhận.

 • Đội ngũ chuyên gia có chuyên môn kỹ thuật cao, giàu kinh nghiệm đánh giá.
 • Đến Giải Pháp Trí Việt với thời gian nhanh chóng cùng mức chi phí hợp lý.

Ngoài ra, Giải Pháp Trí Việt là công ty duy nhất cung cấp đầy đủ cho khách hàng các nhóm dịch vụ cần thiết khác như:

Quý khách có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu dịch vụ công bố hợp chuẩn – hợp quy hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Trí Việt

Hotline: 0905 626 090

Địa chỉ: 496/1/4B Dương Quảng Hàm, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Email: yen.nt@giaiphaptriviet.com

Website: https://giaiphaptriviet.com