Công ty TNHH tư vấn giải pháp Trí Việt

Các thành phần của hệ thống quản lý OHS hiệu quả

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS) là hệ thống quản lý xác định các yêu cầu nhằm thúc đẩy sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, giảm thiểu các mối nguy hiểm tại nơi làm việc và thúc đẩy tinh thần của nhân viên. Cùng tìm hiểu về các thành phần của hệ thống quản lý OHS hiệu quả trong bài viết dưới đây:

Các thành phần của hệ thống quản lý OHS hiệu quả

Các yếu tố sau đây là các thành phần của hệ thống quản lý OHS hiệu quả. Phạm vi và mức độ phức tạp của hệ thống có thể khác nhau, tùy thuộc vào quy mô và các mối nguy hiểm tại nơi làm việc của bạn và tính chất của công việc được thực hiện.

Lãnh đạo quản lý và cam kết

Sự lãnh đạo và cam kết của quản lý cấp cao (Giám đốc điều hành hoặc quản lý cấp cao nhất) cung cấp tầm nhìn, thiết lập chính sách, đặt mục tiêu và cung cấp các nguồn lực để lãnh đạo và hỗ trợ việc thực hiện các chương trình và hệ thống quản lý OHS của bạn.

Phạm vi của tiêu chuẩn FSSC 22000
Lãnh đạo quản lý và cam kết

Quy trình làm việc an toàn và hướng dẫn bằng văn bản

Các thủ tục và thực hành làm việc an toàn đảm bảo rằng mọi người trong tổ chức đều biết trách nhiệm của mình và có thể thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả. Cần có các quy trình làm việc an toàn ở cấp độ tổ chức, chẳng hạn như cách tiến hành đánh giá rủi ro, cũng như ở cấp độ công nhân, chẳng hạn như cách khóa cửa đúng cách.

Huấn luyện và hướng dẫn về sức khỏe và an toàn

Mọi người tại nơi làm việc ─ từ quản lý cấp cao đến nhân viên tuyến đầu ─ cần hiểu trách nhiệm của họ khi thực hiện và duy trì một nơi làm việc lành mạnh và an toàn. Quản lý cấp cao cần hiểu rõ vai trò của họ trong việc thiết lập các chính sách và liên tục thúc đẩy hệ thống và chương trình quản lý OHS. Người sử dụng lao động phải đảm bảo rằng người lao động được đào tạo, có trình độ và năng lực để thực hiện nhiệm vụ của họ. Người giám sát phải cung cấp đầy đủ hướng dẫn và giám sát cho người lao động để họ có thể thực hiện công việc một cách an toàn. Và người lao động cần phải làm việc một cách an toàn, theo cách họ đã được đào tạo.

Xác định các mối nguy và quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro tại nơi làm việc của bạn bao gồm xác định các mối nguy hiểm, đánh giá rủi ro mà những mối nguy hiểm đó hiện diện và kiểm soát các rủi ro để ngăn chặn công nhân của bạn bị thương.

Kiểm tra cơ sở, thiết bị, nơi làm việc và thực hành làm việc

Kiểm tra cơ sở, thiết bị, nơi làm việc và thực hành làm việc
Kiểm tra cơ sở, thiết bị, nơi làm việc và thực hành làm việc

Kiểm tra nơi làm việc có thể giúp bạn liên tục xác định các mối nguy hiểm và ngăn chặn các điều kiện làm việc không an toàn phát triển.

Điều tra sự cố

Tiến hành điều tra sự cố giúp xác định các nguyên nhân ngay lập tức và gốc rễ của các điều kiện không an toàn. Nó cũng xác định các cách để ngăn chặn các sự cố tương tự xảy ra trong tương lai. Quy định An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp có các yêu cầu cụ thể đối với tài liệu điều tra sự cố và báo cáo mà người sử dụng lao động phải đáp ứng.

Quản trị chương trình

Thường xuyên đánh giá xem tổ chức của bạn đang hoạt động tốt như thế nào khi đáp ứng các mục tiêu về sức khỏe và an toàn là điều cần thiết để cải thiện hệ thống quản lý OHS của bạn. Duy trì hồ sơ chính xác về các hoạt động của hệ thống quản lý OHS của bạn sẽ cung cấp thông tin hữu ích để giúp bạn liên tục cải tiến.

Đại diện và ủy ban sức khỏe và an toàn chung

Các ủy ban chung về sức khỏe và an toàn và các đại diện về sức khỏe và an toàn hỗ trợ tổ chức bằng cách tập hợp người sử dụng lao động và người lao động để cùng xác định và giải quyết các vấn đề về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc của bạn. Họ cũng tham gia vào việc phát triển và thực hiện hệ thống quản lý OHS của bạn.

Các chương trình an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

Các chương trình an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là một phần thiết yếu của hệ thống quản lý OHS của bạn.

Kiểm toán hệ thống

Đánh giá viên COR xem xét các khía cạnh chính của hệ thống quản lý OHS của bạn để đảm bảo rằng chất lượng và hiệu quả của hệ thống này đáp ứng mong đợi của các tiêu chuẩn và hướng dẫn của chương trình COR. Điều này giúp duy trì uy tín và giá trị của các chứng chỉ COR.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp ngay hôm nay, hãy liên hệ cho Giải Pháp Trí Việt! Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO, Giải Pháp Trí Việt chắc chắn là đơn vị mà bạn có thể yên tâm lựa chọn nơi tư vấn đào tạo hệ thống quản lý chất lượng.

Tin tức mới nhất