Công bố chất lượng sản phẩm? Trách nhiệm và lợi ích doanh nghiệp

Công bố chất lượng sản phẩm? Trách nhiệm và lợi ích doanh nghiệp

Với mục đích chính là bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng, Chính phủ đã ban hành Nghị định yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải công bố sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường Việt Nam. Vậy định nghĩa về công bố chất lượng sản phẩm […]

Đăng ký logo độc quyền

Logo là hình ảnh nhãn hiệu đại diện cho thương hiệu của một doanh nghiệp, một công ty, ở khía cạnh khác logo còn được xem như người đại diện, bộ mặt của công ty. Chính vì vậy để bảo vệ quyền và lợi ích doanh nghiệp việc đăng ký nhãn hiệu, đăng ký logo độc quyền là rất quan trọng.

Tư vấn đăng ký Logo doanh nghiệp

Sau khi thành lập doanh nghiệp và đi vào hoạt động, một trong những việc doanh nghiệp cần quan tâm dó chính là thiết kế Logo tạo nên biểu tượng cho doanh nghiệp. Khi đăng ký logo doanh nghiệp khách hàng có toàn quyền sở hữu đối với logo của công ty mình Do đó […]