Công ty TNHH tư vấn giải pháp Trí Việt

Đăng ký logo độc quyền

Logo là hình ảnh nhãn hiệu đại diện cho thương hiệu của một doanh nghiệp, một công ty, ở khía cạnh khác logo còn được xem như người đại diện, bộ mặt của công ty. Chính vì vậy để bảo vệ quyền và lợi ích doanh nghiệp việc đăng ký nhãn hiệu, đăng ký logo độc quyền là rất quan trọng.

Chuyên cung cấp các mảng dịch vụ về bảo hộ thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bản quyền LOGO. Khi sử dụng mảng dịch vụ của công ty

+ Mẫu logo độc quyền

+ Tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký logo độc quyền (theo mẫu)

+ Giấy uỷ quyền (gửi lại cho khách hàng sau khi nhận được thông tin yêu cầu đăng ký)

Phần danh mục các hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu trong tờ khai phải được liệt kê rõ ràng các sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu (logo) và phải được phân nhóm phù hợp với Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nice.

Lưu ý: Trước khi tiến hành đăng ký logo, bạn cần tiến hành tra cứu logo để việc đăng ký trở nên dễ dàng hơn.

Tin tức mới nhất