Công ty TNHH tư vấn giải pháp Trí Việt

Tư vấn iso 22000

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM ISO 22000: 2005

I. Giới thiệu về tiêu chuẩn Iso 22000 của bộ thông tư nhà nước

-Tiêu chuẩn Tư vấn ISO 22000:2005  là Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ban hành tháng 9/2005. Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 đưa ra các yêu cầu về đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm trong chuỗi cung ứng từ nhà cung cấp – nhà sản xuất – nhà phân phối – người tiêu dùng, các yêu cầu này bao gồm:

  1. Thông tin liên lạc trong chuỗi cung ứng thực phẩm.
  2. Hệ thống quản lý.
  3. Chương trình tiên quyết (PRPs).
  4. Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP).

  II.   CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA HACCP/ TƯ VẤN ISO 22000:2005

     Các chương trình tiên quyết : GMP , SSOP

 • Kiểm soát nguyên liệu đầu vào
 • Nhà xưởng và thiết bị
 • Kiểm soát hoạt động sản xuất
 • Hệ thống làm sạch
 • Vệ sinh cá nhân
 • Kiểm soát vận chuyển, lưu kho và phân phối
 • Thông tin về sản phẩm
 • Đào tạo công nhân viên

   III.  Chương trình HACCP

 • Nhận dạng các mối nguy
 • Xác định các điểm kiểm soát quan trọng (CCP)
 • Thiết lập các giá trị tới hạn cho mỗi CCP
 • Thiết lập hệ thống giám sát cho mỗi CCP
 • Thiết lập các hành động khắc phục
 • Thiết lập các thủ tục thẩm định
 • Thiết lập hệ thống tài liệu và lưu hồ sơ

   IV. DOANH NGHIỆP PHẢI LÀM GÌ KHI ÁP DỤNG HỆ THỐNG NÀY

 • Nâng cấp nhà xưởng đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về vệ sinh
 • Lập các thủ tục kiểm soát vệ sinh nhà xưởng, thiết bị và cá nhân
 • Lập bản mô tả sản phẩm
 • Lập sơ đồ dòng chảy sản phẩm
 • Lập lưu đồ quá trình sản xuất
 • Lập chính sách an toàn thực phẩm
 • Xác định các mối nguy
 • Xác định các biện pháp kiểm soát mối nguy
 • Thiết lập hệ thống tài liệu để hướng dẫn kiểm soát hoạt động
 • Đào tạo nội dung hệ thống cho cán bộ công nhân viên
 • Thực hiện đánh giá nội bộ
 • Hành động khắc phục phòng ngừa
 • Thực hiện xem xét của lãnh đạo

V. LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG HACCP/ISO 22000:2005

 • * Nâng cao uy tín và hình ảnh của Doanh nghiệp với khách hàng với việc được bên thứ ba chứng nhận sự phù hợp của hệ thống HACCP.
 • * Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao sự tin cậy của người tiêu dùng với các sản phẩm của Doanh nghiệp.
 • * Phát triển bền vững nhờ đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm và cộng đồng xã hội.
 • * Cải thiện cơ hội xuất khẩu và thâm nhập thị trường quốc tế yêu cầu chứng chỉ như là một điều kiện bắt buộc.
 • * Giảm thiểu các yêu cầu với việc thanh kiểm tra của các đơn vị quản lý nhà nước.
 • * Giảm thiểu chi phí gắn liền với các rủi ro về việc thu hồi sản phẩm và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng.
 • * Giảm thiểu chi phí tái chế và sản phẩm huỷ nhờ cơ chế ngăn ngừa phát hiện các nguy cơ về an toàn thực phẩm từ sớm.
 • * Thực hiện tốt việc đề phòng các rủi ro và hạn chế thiệt hại do rủi ro gây ra.
 • * Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại.
 • * Cơ hội cho quảng cáo, quảng bá.

   VI.  TRÍ VIỆT LÀM GÌ ĐỂ GIÚP DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG HACCP/TƯ VẤN ISO 22000:2005

 • Tư vấn thiết kế nhà xưởng đáp ứng các yêu cầu vệ sinh
 • Tư vấn bố trí nhà xưởng, thiết bị
 • Tư vấn lập sơ đồ dòng chảy sản phẩm
 • Tư vấn lập quy trình sản xuất
 • Xác định các mối nguy và hướng dẫn xây dựng kế hoạch HACCP
 • Đào tạo nhận thức chung về an toàn thực phẩm
 • Hướng dẫn xây dựng hệ thống tài liệu
 • Tập huấn giám sát điểm kiểm soát tới hạn (CCPs)
 • Đào tạo đánh giá viên nội bộ
 • Tư vấn chuyển đổi từ hệ thống HACCP sang ISO 22000:2005

VII. Lý do chọn Giải Pháp Trí Việt của chúng tôi

– Với kinh nghiệm hơn 5 năm làm trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo và cấp giấy chứng chỉ về ISO 9001, ISO 22000/HACCP, FSSC, BRC, IFS, VietGAP, GlobalGAP cũng như đã làm hài lòng rất nhiều khách hàng trong các lĩnh vực Nông Nghiệp, xây dựng, thủy sản, cơ khí.

– Hãy đến với Giải Pháp Trí Việt bạn sẽ được.

+ Tư vấn miễn phí.
+ Nhân viên phục vụ nhiệt tình.
+ Được nhân viên xuống tận nơi xem xét và hỗ trợ

liên hệ tại: tại đây 

Số điện thoại: Mrs.Yên:090 562 60 90

 

Tin tức mới nhất