Sự khác biệt về HS code trên CO và tờ khai hải quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.