Công ty TNHH tư vấn giải pháp Trí Việt

Chương trình tiên quyết và kế hoạch của tiêu chuẩn HACCP

Tiêu chuẩn HACCP là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn HACCP là từ viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points, được thiết kế để giúp các doanh nghiệp, tổ chức kiểm soát và hạn chế các mối nguy phát sinh trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm. Cùng Giải Pháp Trí Việt tìm hiểu về chương trình tiên quyết và kế hoạch của tiêu chuẩn HACCP trong bài viết này, mọi người cùng theo dõi nhé!

 

Chương trình tiên quyết của tiêu chuẩn HACCP

Trước khi có thể tạo ra một chương trình an toàn thực phẩm HACCP hiệu quả và thực hiện nó, các chương trình tiên quyết phải được thực hiện. Các chương trình tiên quyết là nền tảng của an toàn thực phẩm và hệ thống HACCP và bao gồm các nguyên tắc an toàn thực phẩm cơ bản. Họ quan tâm đến tình trạng vệ sinh và điều kiện vệ sinh của một cơ sở kinh doanh nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro của các mối nguy hiểm tiềm tàng.

Một số chương trình tiên quyết được sử dụng làm hướng dẫn trong việc xây dựng thiết kế cơ sở chế biến phù hợp và các nhiệm vụ xác minh phù hợp nếu chúng tuân thủ các tiêu chí tối thiểu về an toàn thực phẩm. Hai trong số các chương trình tiên quyết phổ biến nhất là GMP và SSOP.

Chương trình tiên quyết GMP

Chương trình tiên quyết GMP
Chương trình tiên quyết GMP

Chương trình tiên quyết này mô tả các phương pháp, thiết bị, cơ sở và việc kiểm soát an toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn tối thiểu mà nhà sản xuất yêu cầu phải đáp ứng. GMP bao gồm các thành phần sau:

 • Cơ sở vật chất và thiết bị – đảm bảo rằng tất cả các cơ sở đều ở trong tình trạng tốt và được làm bằng vật liệu dễ dàng làm sạch để ngăn ngừa tích tụ chất bẩn có thể gây ô nhiễm. GMP cũng quan tâm đến việc tạo ra một dòng quy trình ngăn ngừa lây nhiễm chéo, chẳng hạn như thiết kế một chiều để đảm bảo cơ sở vật chất luôn sạch sẽ.
 • Đào tạo nhân viên HACCP và vệ sinh – đề cập đến việc làm quen và giáo dục nhân viên về vệ sinh thích hợp, sử dụng các dụng cụ bảo hộ, hành vi đúng đắn trong quá trình sản xuất và nhận thức về các mối nguy an toàn thực phẩm.
 • Kiểm soát dịch hại – các chương trình tiên quyết nhằm mục đích từ chối sự xâm nhập, trú ẩn và thức ăn của sinh vật gây hại và tìm cách loại bỏ chúng.
 • Truy xuất nguồn gốc và thu hồi – một hệ thống đáng tin cậy là phương tiện mà một công ty có thể theo dõi bất kỳ sản phẩm thực phẩm nào không an toàn.

Chương trình tiên quyết SSOP

Chương trình tiên quyết SSOP
Chương trình tiên quyết SSOP

SSOP là danh sách các thủ tục để duy trì các điều kiện vệ sinh trong cơ sở sản xuất. Nó được thiết kế để tuân thủ điều kiện cơ bản GMP.

 • An toàn của nguồn nước.
 • An toàn của nước đá
 • Độ sạch của bề mặt tiếp xúc với thực phẩm
 • Phòng ngừa lây nhiễm chéo
 • Vệ sinh cá nhân.
 • Kiểm soát động vật gây hại.
 • Bảo vệ sản phẩm không bị nhiễm bẩn.
 • Ghi nhãn, bảo quản và sử dụng các vật liệu độc hại một cách thích hợp
 • Các biện pháp kiểm soát tình trạng sức khỏe của nhân viên
 • Kiểm soát thủy tinh, kim loại và nhựa
 • Thu hồi sản phẩm

Kế hoạch của tiêu chuẩn HACCP

Khi đạt được an toàn thực phẩm trong một sản phẩm, chỉ có những kết quả tích cực, chẳng hạn như đảm bảo một phần của hoạt động kinh doanh liên tục và tuân thủ quy định, bảo vệ thương hiệu và lòng tin của khách hàng. Để đảm bảo an toàn thực phẩm, một phương pháp luận có thể đóng góp rất nhiều thông qua việc lập hồ sơ, thực hiện và duy trì Kế hoạch của tiêu chuẩn HACCP (Các điểm kiểm soát tới hạn của phân tích mối nguy).

Một điều cần nhớ khi bạn xây dựng kế hoạch của mình – Kế hoạch HACCP là một tài liệu sống và như vậy, cần được xem lại thường xuyên khi các quy trình của bạn thay đổi, công ty của bạn phát triển và bạn khám phá ra những cách tốt hơn để sản xuất sản phẩm của mình. Khi xây dựng kế hoạch HACCP của bạn, hãy làm theo phương pháp luận cụ thể này bao gồm 12 bước:

 • Tập hợp Nhóm HACCP
 • Mô tả Sản phẩm
 • Xác định Mục đích Sử dụng
 • Xây dựng Sơ đồ dòng chảy
 • Xác minh tại chỗ của Sơ đồ luồng
 • Tiến hành phân tích mối nguy
 • Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP’s)
 • Thiết lập các giới hạn tới hạn cho mỗi CCP
 • Thiết lập hệ thống giám sát
 • Thiết lập các kế hoạch khắc phục
 • Thiết lập các thủ tục xác minh
 • Thiết lập tài liệu và lưu trữ hồ sơ

Dịch vụ đào tạo tư vấn tiêu chuẩn HACCP – Giải Pháp Trí Việt

Dịch vụ đào tào tư vấn tiêu chuẩn HACCP - Giải Pháp Trí Việt
Dịch vụ đào tào tư vấn tiêu chuẩn HACCP – Giải Pháp Trí Việt

Giải Pháp Trí Việt là ai?

Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Trí Việt là nơi các nhà khoa học tập trung nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm với phương châm là đem những tinh hoa khoa học phục vụ cộng đồng, hướng đến một cộng đồng phát triển bền vững. Ngoài ra, Trí Việt còn có một lực lượng cộng tác viên hùng hậu gồm các chuyên gia hàng đầu có nhiều kinh nghiệm về quản lý, chuyên môn trong các lĩnh vực khác nhau. Mỗi thành viên Trí Việt luôn luôn làm việc hết mình, không ngừng trau dồi, học hỏi, cải tiến và ngày càng hoàn thiện chất lượng dịch vụ.

Quy trình tư vấn của Giải Pháp Trí Việt

 • Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Trí Việt đào tạo, tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Tạo dựng mô hình quản lý phù hợp với hệ thống quản lý hiện có của doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn cách thức ban hành và áp dụng các văn bản của hệ thống quản lý trong doanh nghiệp
 • Đánh giá hệ thống của doanh nghiệp để khẳng định sự phù hợp với tiêu chuẩn, đảm bảo hiệu quả, hiệu lực của hệ thống và đủ điều kiện để đánh giá chứng nhận và cấp chứng chỉ.
  Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lựa chọn tổ chức chứng nhận, tổ chức thử nghiệm, hoàn thiện hồ sơ xin đánh giá chứng nhận, hồ sơ công bố.
 • Hỗ trợ các phương pháp quảng bá về hệ thống sau chứng nhận.
 • Cung cấp dịch vụ giám sát hệ thống và các biện pháp cải tiến liên tục trong giai đoạn sau chứng nhận.
 • Cung cấp các khóa đào tạo: chuyên gia đánh giá trưởng, chuyên gia đánh giá nội bộ, SPC, HRM, CRM, QCC, 5S, Kaizen, 6SIGMA, Bench Marking …

Thông tin liên hệ

Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Trí Việt

Hotline: 0905 626 090

Địa chỉ: 496/1/4B Dương Quảng Hàm, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Email: yen.nt@giaiphaptriviet.com

Website: https://giaiphaptriviet.com

Tin tức mới nhất