Tư vấn đăng ký mã số xuất khẩu theo Lệnh 248

Tư vấn đăng ký mã số xuất khẩu theo Lệnh 248

Hiện tại vẫn còn nhiều đơn vị đang gặp khó khăn trong việc làm thủ tục đăng ký mã số xuất khẩu theo lệnh 248 249 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Vậy quy trình, thủ tục để đăng ký mã số ATTP xuất khẩu thực phẩm Trung Quốc thành công như thế nào? […]

Tư vấn mã HS CODE nhanh và chuyên nghiệp

Tư vấn mã HS CODE nhanh và chuyên nghiệp

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng trọng điểm thì luôn cần có mã HS để có thể nhập hàng một cách thuận lợi và nhanh chóng nhất. Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về mã HS code hay liên lạc với Giải Pháp Trí Việt, đơn vị có […]

Tư vấn pháp lý thủ tục xin mã HS code

Tư vấn pháp lý thủ tục xin mã HS code

Mục đích của việc tư vấn pháp lý thủ tục xin mã HS code là phân loại hàng hóa thành một hệ thống tiêu chuẩn với danh mục mã hàng hóa áp dụng ở tất cả các quốc gia đồng thời đưa ra hướng dẫn pháp lý về việc xin mã HS. Điều này cho […]