PHÂN BIỆT – Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm & ISO 22000

PHÂN BIỆT - Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm & ISO 22000

Giữa giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và giấy chứng nhận ISO 22000 có những điểm nào giống nhau và khác nhau? Nhằm giúp quý khách hàng phân biệt giấy chứng nhận an toàn thực phẩm & ISO 22000, hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến các bạn bài viết về chủ […]

Thông tin về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế – ISO 22000

Những yếu tố chính trong tiêu chuẩn ISO 22000

Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế – ISO 22000 mang lại nhiều giá trị cho các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Để bước đầu xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, các doanh nghiệp cần hiểu Tiêu chuẩn này là gì và các yêu cầu cơ bản […]

Thông tin về dịch vụ chứng nhận ISO 22000

Thông tin về dịch vụ chứng nhận ISO 22000

ISO 22000 là tiêu chuẩn được quốc tế công nhận là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và kết hợp với HACCP (HACCP là các nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm) để đảm bảo an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này chỉ ra […]