Công bố chất lượng sản phẩm? Trách nhiệm và lợi ích doanh nghiệp

Công bố chất lượng sản phẩm? Trách nhiệm và lợi ích doanh nghiệp

Với mục đích chính là bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng, Chính phủ đã ban hành Nghị định yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải công bố sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường Việt Nam. Vậy định nghĩa về công bố chất lượng sản phẩm […]

Đào tạo tập huấn an toàn lao động

Đào tạo tập huấn an toàn lao động

Tập huấn an toàn lao động là bắt buộc đối với một số ngành nghề có tính chất đặc thù như huấn luyện an toàn hóa chất, huấn luyện an toàn điện, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động,… Nhưng cho đến nay có rất ít đơn vị, công ty đạt tiêu chuẩn theo quy […]

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu uy tín

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu uy tín

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của doanh nghiệp là điều kiện tiên quyết để đảm bảo lợi ích lâu dài của hoạt động kinh doanh. Tại Việt Nam, nhãn hiệu được xác lập theo nguyên tắc “Fisrt to file”. Theo đó, nhãn hiệu chỉ được bảo hộ độc quyền thông qua đăng ký, trừ […]

Pháp lệnh 249 là gì? Tìm hiểu thông tin pháp lệnh 249

Pháp lệnh 249

Pháp lệnh 249 (Các biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu) của Hải quan Trung Quốc, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Mặc dù được ban hành vào tháng 1 thế nhưng đến nay một số doanh nghiệp chưa hiểu rõ pháp lệnh 249 là gì? Hôm nay hãy […]

Pháp lệnh 248 là gì? Tìm hiểu về Pháp lệnh 248

Tìm hiểu về Pháp lệnh 248

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2021, Pháp lệnh 248 “Quy định của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về quản lý đăng ký các nhà sản xuất thực phẩm nhập khẩu ở nước ngoài” đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) công bố và sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 […]