Xác định điểm kiểm soát tới hạn trong tiêu chuẩn Haccp

Xác định điểm kiểm soát tới hạn trong tiêu chuẩn Haccp (CCP – Critical Control Points) -Sau khi trình bày xong về nhận diện mối nguy trong tiêu chuẩn Haccp sẽ đến xác định điểm điểm kiểm soát tới hạn trong tiêu chuẩn Haccp là một phần cũng cực kỳ quan trọng giúp chúng ta […]

Bí kíp để giảm chi phí công nhận tiêu chuẩn Haccp

Bí kiếp để giảm chi phí công nhận tiêu chuẩn Haccp – Hiện nay có rất nhiều phương pháp để đạt được tiêu chuẩn Haccp trong mảng an toàn thực phẩm, nếu bạn biết cách thì rất đơn giảng để giảm thiểu tốt đa chi phí chứng nhận tiêu chuẩn này mà chất lượng vẫn […]