Các nguyên tắc chính trong phát triển tiêu chuẩn iso

I. Giới thiệu -Giống như một bản giao hưởng, phải mất rất nhiều người làm việc cùng nhau để phát triển một tiêu chuẩn. Vai trò của ISO tương tự như vai trò của một nhạc trưởng. Trong khi dàn nhạc được tạo thành từ các chuyên gia kỹ thuật độc lập do các thành […]