Công ty TNHH tư vấn giải pháp Trí Việt

Tư vấn iso

CÔNG TY GIẢI PHÁP TRÍ VIỆT TƯ VẤN ISO

I. Tư vấn iso về SA 8000

– Công ty Giải Pháp Trí Việt sẽ tư vấn và giúp đỡ doanh nghiệp trong tiêu chuẩn này?

 • Xác định các yêu cầu của pháp luật liên quan đến lao động mà doanh nghiệp phải tuân thủ.
 • Đào tạo nhận thức về trách nhiệm xã hội và các kiến thức về SA 8000 cho cán bộ công nhân viên của Doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn Doanh nghiệp tìm hiểu các yêu cầu pháp luật.
 • Lập chương trình về trách nhiệm xã hội.
 • Thiết lập các quy định về làm việc an toàn.
 • Chuyển giao các kỹ năng đánh giá hệ thống về trách nhiệm xã hội cho các đánh giá viên của doanh nghiệp thông qua đánh giá thực tế.

II. Tư vấn iso về OHSAS 18000

 • TRÍ VIỆT LÀM GÌ ĐỂ GIÚP DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG OHSAS 18001
 • Chúng tôi cung cấp các thông tin cần thiết để lãnh đạo Doanh nghiệp xác định cam kết của mình:
  • Các lợi ích từ áp dụng OHSAS 18000,
  • Các yêu cầu về nguồn lực,
  • Phương pháp triển khai,
  • Thời gian của dự án,
  • Thông tin về chứng nhận
 • Chúng tôi cùng Doanh nghiệp đánh giá và lập kế hoạch:
  • Đánh giá thực trạng của các hoạt động quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp,
  • Xác định các khoảng cách giữa hoạt động thực tế với yêu cầu của OHSAS 18000,
  • Cùng với Doanh nghiệp lập kế hoạch chi tiết cho triển khai dự án.
 • Chúng tôi cùng Doanh nghiệp xây dựng hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp:
  • Đào tạo về các yêu cầu của OHSAS 18000,
  • Đào tạo về xây dựng và thiết lập văn bản cho hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp,
  • Cùng các bộ phận xác định và lập kế hoạch xây dựng hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp và thiết lập hệ thống văn bản,
  • Hướng dẫn việc viết các tài liệu cụ thể,
  • Xem xét định kỳ, giải đáp và hiệu chỉnh việc viết tài liệu,
  • Xem xét và chỉnh sửa các tài liệu trước khi ban hành.
 • Chúng tôi hướng dẫn Doanh nghiệp áp dụng hệ thống văn bản:

  • Đào tạo nhận thức chung về hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp cho toàn bộ nhân viên trong Doanh nghiệp,
  • Hướng dẫn các bộ phận áp dụng tài liệu đã viết,
  • Hướng dẫn các bộ phận hiệu chỉnh tài liệu trên cơ sở thực tế và giải quyết các vấn đề phát sinh.
 • Chúng tôi cùng Doanh nghiệp đánh giá và cải tiến hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp:
  • Đào tạo đánh giá nội bộ,
  • Hướng dẫn đánh giá nội bộ,
  • Hướng dẫn các bộ phận khắc phục các phát hiện trong đánh giá nội bộ,
  • Hướng dẫn đánh giá các hành động khắc phục được thực hiện.
 • Chúng tôi cùng Doanh nghiệp chuẩn bị cho đánh giá chứng nhận:
  • Cung cấp các thông tin về các tổ chức chứng nhận,
  • Hỗ trợ Doanh nghiệp liên hệ và làm thủ tục đăng ký chứng nhận,
  • Hỗ trợ trong đánh giá thử và đánh giá chứng nhận,
  • Hướng dẫn khắc phục và kiểm tra hành động khắc phục cho các phát hiện trong đánh giá thử và đánh giá chứng nhận, duy trì và cải tiến hệ thống sau chứng nhận.

III. Lý do chọn Giải Pháp Trí Việt của chúng tôi

– Với kinh nghiệm hơn 5 năm làm trong lĩnh vực tư vấnISO 9001, ISO 22000/HACCP, FSSC, BRC, IFS, VietGAP, GlobalGAP cũng như đã làm hài lòng rất nhiều khách hàng trong các lĩnh vực Nông Nghiệp, xây dựng, thủy sản, cơ khí.

– Hãy đến với Giải Pháp Trí Việt bạn sẽ được.

+ Tư vấn miễn phí.
+ Nhân viên phục vụ nhiệt tình.
+ Được  nhân viên xuống tận nơi xem xét và hỗ trợ

liên hệ tại: tại đây

Số điện thoại: Ms.Yên:090 562 60 90

Tin tức mới nhất