Công ty TNHH tư vấn giải pháp Trí Việt

Quy trình tư vấn chứng nhận ISO 22000:2018/HACCP đầy đủ

Quy trình tư vấn chứng nhận ISO 22000:2018/HACCP như thế nào? Điều kiện và cách thức thực hiện để doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn chứng nhận ISO 22000:2018 là gì? Để giải đáp mọi thắc mắc của các doanh nghiệp, Giải Pháp Trí Việt xin gửi đến các bạn dịch vụ cũng như quy trình tư vấn chứng nhận ISO 22000:2018/HACCP đầy đủ trong bài viết hôm nay.

Chứng nhận ISO 22000:2018/HACCP quan trọng như thế nào?

Chứng nhận ISO 22000:2018/HACCP là chứng chỉ có giá trị quốc tế, nó giống như một lời cam kết của doanh nghiệp trong việc kiểm soát các mối nguy và đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Giá trị cũng như tầm quan trọng của chứng chỉ ISO 22000 có thể được thể hiện ở các khía cạnh sau:

Chứng nhận ISO 22000:2018/HACCP quan trọng như thế nào?
Dịch vụ quy trình tư vấn chứng nhận ISO 22000:2018/HACCP đầy đủ

Xác minh với người tiêu dùng về an toàn thực phẩm

ISO 22000 là tiêu chuẩn hệ thống quốc tế đầu tiên được triển khai nhằm chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu đối với hệ thống trao đổi thông tin, quản lý rủi ro và hệ thống kiểm soát trong doanh nghiệp.

Chứng nhận ISO 22000:2018/HACCP như một bằng chứng về an toàn vệ sinh thực phẩm của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và cung cấp thực phẩm. Người tiêu dùng sẽ tin tưởng hơn vào các doanh nghiệp có hệ thống quản lý ISO 22000:2018/HACCP.

Nâng cao năng lực kinh doanh sản xuất trong quản lý thực phẩm

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018/HACCP đưa ra các yêu cầu bắt buộc quản lý mà doanh nghiệp cần thực hiện. Vì vậy, việc áp dụng đồng thời ISO 22000 sẽ giúp doanh nghiệp có hệ thống quản lý tốt hơn.

Bằng chứng là doanh nghiệp sẽ bắt đầu quản lý sản xuất chặt chẽ và hiệu quả hơn các vấn đề sau: Quản lý nguyên vật liệu đầu vào, quản lý kế hoạch sản xuất, quản lý hàng tồn kho, quản lý nhân sự sản xuất, quản lý thành phẩm, quản lý điều kiện nhà xưởng, quản lý công cụ sản xuất…. Từ đó, doanh nghiệp sẽ từng bước hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý chung cho doanh nghiệp.

Đảm bảo yêu cầu bắt buộc khi cung cấp thực phẩm

Để chứng tỏ năng lực khi tham gia đấu thầu một số dự án, các oanh nghiệp cần có một số tài liệu liên quan đến lĩnh vực mình hoạt động ví dụ như: Giấy tờ cơ sở đủ điều kiện sản xuất, giấy phép phụ, giấy chứng nhận chuỗi thực phẩm an toàn, giấy xác nhận chứng nhận ISO 22000:2018/HACCP trong lĩnh vực thực phẩm… Các giấy chứng nhận này là bằng chứng về năng lực quản lý an toàn thực phẩm của doanh nghiệp.

Quy trình đăng ký chứng nhận ISO 22000:2018/HACCP đầy đủ

Đăng ký chứng nhận và thỏa thuận với tổ chức chứng nhận ISO 2200:2018/HACCP

Để thực hiện được chứng nhận ISO 2200:2018/HACCP, các doanh nghiệp cần thống nhất với Tổ chức chứng nhận về các vấn đề liên quan đến hoạt động chứng nhận. Doanh nghiệp sẽ gửi giấy chứng nhận đăng ký đến Tổ chức chứng nhận (Giấy đăng ký chứng nhận sẽ bao gồm các thông tin liên quan đến doanh nghiệp).

Xem xét thông tin doanh nghiệp và lập kế hoạch đánh giá chứng nhận

Tổ chức chứng nhận tiếp nhận thông tin và yêu cầu từ đơn vị doanh nghiệp. Sau đó, Tổ chức chứng nhận xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá để gửi cho khách hàng, kế hoạch đánh giá sẽ chủ yếu bao gồm các thông tin chứng nhận của doanh nghiệp.

Đánh giá tài liệu và đánh giá chứng nhận tại đơn vị sản xuất

Việc đánh giá chứng nhận thông thường trải qua 2 bước cơ bản, đó chính là: đánh giá và rà soát hệ thống tài liệu của doanh nghiệp. Các chuyên gia đánh giá của Tổ chức chứng nhận sẽ xem xét các tài liệu, quy trình, hướng dẫn… và thực tế sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn ISO 22000:2018/HACCP hay không.

Thẩm xét hồ sơ đánh giá và cấp giấy chứng nhận ISO 22000:2018/HACCP

Sau khi có kết quả đánh giá thực tế của kiểm toán viên được xác nhận, tổ chức chứng nhận sẽ xem xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận cho doanh nghiệp. Hiện nay, giấy chứng nhận ISO có giá trị trong vòng 3 năm và thời gian giám sát ít nhất là 12 tháng/lần.

Giải Pháp Trí Việt - Đơn vị tư vấn quy trình chứng nhận ISO 22000:2018/HACCP đầy đủ 
Giải Pháp Trí Việt – Đơn vị tư vấn quy trình chứng nhận ISO 22000:2018/HACCP đầy đủ

Đánh giá giám sát và chứng nhận lại tiêu chuẩn ISO

Sau khi đạt chứng chỉ ISO 22000, doanh nghiệp phải tiếp tục duy trì hệ thống quản lý theo quy định của tiêu chuẩn. Đến thời hạn giám sát theo quy định, tổ chức chứng nhận tiến hành đánh giá giám sát định kỳ. Kết quả của cuộc đánh giá giám sát sẽ là bằng chứng để duy trì hiệu lực của chứng nhận.

Giải Pháp Trí Việt – Đơn vị tư vấn quy trình chứng nhận ISO 22000:2018/HACCP đầy đủ

Dịch vụ tư vấn quy trình chứng nhận ISO 22000:2018/HACCP đầy đủ của Giải Pháp Trí Việt sẽ giúp khách hàng nắm bắt được các khái niệm, thuật ngữ, nguyên tắc cơ bản và yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng mà khách hàng áp dụng cho đơn vị mình.

Đội ngũ chuyên viên tư vấn của Giải Pháp Trí Việt sẽ tư vấn và hướng dẫn khách hàng các kỹ năng xây dựng, triển khai và áp dụng hệ thống văn bản, quy trình, thủ tục đi kèm đầy đủ trong phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá.

Xem thêm: Tư vấn mã HS code nhanh và chuyên nghiệp

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP TRÍ VIỆT

Hotline0905 626 0900934 000 545

Địa chỉ: 496/1/4B Dương Quảng Hàm, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Email: yen.nt@giaiphaptriviet.com

Websitehttps://giaiphaptriviet.com

Tin tức mới nhất