Công ty TNHH tư vấn giải pháp Trí Việt

Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp (OHSMS)

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OHSMS) là hệ thống quản lý xác định các yêu cầu nhằm thúc đẩy sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, giảm thiểu các mối nguy hiểm tại nơi làm việc và thúc đẩy tinh thần của nhân viên. Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cung cấp một cấu trúc cho tất cả các tổ chức muốn cải thiện một cách hiệu quả sức khỏe và an toàn nghề nghiệp. ISO 45001: 2018 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành vào tháng 3/2018.

Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp (OHSMS)
Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp (OHSMS)

OHSMS là gì?

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là một cách tiếp cận có hệ thống và phối hợp để quản lý các rủi ro về sức khỏe và an toàn. OHSMS giúp các tổ chức liên tục cải thiện hoạt động an toàn của họ và tuân thủ pháp luật và tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn. Khi làm như vậy, họ thiết lập môi trường làm việc an toàn hơn để bảo vệ mọi người tại nơi làm việc bằng cách loại bỏ hoặc quản lý tốt hơn các mối nguy về sức khỏe và an toàn.

  • Giúp tạo ra môi trường làm việc an toàn hơn
  • Giảm thương tật và các chi phí liên quan đến thương tật – bằng cách xử lý trước thương tích, người sử dụng lao động tiết kiệm tiền cho chi phí y tế, tiền lương của nhân viên bị thương, yêu cầu bảo hiểm vượt mức, lao động thay thế và tăng phí bảo hiểm bồi thường cho người lao động
  • Cải thiện cơ hội kinh doanh – nhiều công ty có chính sách mua hàng ưu đãi cho phép mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ các công ty có OHSMS
  • Cung cấp các hệ thống có thể đo lường có thể xác minh hiệu suất OHS
  • Chứng minh rằng tổ chức đang đáp ứng các yêu cầu pháp lý
  • Nâng cao uy tín của tổ chức.

Nghiên cứu cho thấy có mối liên hệ rõ ràng giữa hệ thống quản lý OHS tốt và hiệu quả kinh doanh lâu dài.

Các tính năng của một OHSMS hiệu quả

  • Có cam kết của lãnh đạo cao nhất để quản lý rủi ro OHS – lãnh đạo cao nhất phải thể hiện vai trò lãnh đạo OHS và thúc đẩy sự tham gia của nhân viên trong việc phát triển và thực hiện OHSMS
  • Được hỗ trợ bởi hệ thống quản lý tổng thể của tổ chức – tổ chức phải cung cấp cam kết của công ty và đủ nguồn lực
  • Làm cho các cấu trúc và quy trình của OHSMS luôn hiển thị cho nhân viên và liên quan đến  tất cả các hoạt động kinh doanh
  • Đảm bảo rằng các OHSMS được cập nhật thường xuyên vì rủi ro OHS có thể tăng lên vào những thời điểm bận rộn, hoặc khi những thay đổi đang diễn ra (ví dụ: trong quá trình tái cấu trúc, thay đổi sản phẩm và dịch vụ hoặc thay đổi nhà cung cấp). OHSMS cần phải điều chỉnh và phù hợp với mọi trường hợp

Xem thêm: Dịch vụ đào tạo, tư vấn ISO

5 bước của OHSAS

Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp (OHSMS)

Có 5 bước để có một OHSMS hiệu quả và các bước này tạo thành một chu kỳ cải tiến liên tục như thể hiện trong hình ảnh. Tham vấn là yếu tố chính của mỗi bước.

Chính sách và cam kết của ban lãnh đạo cao nhất

Chính sách là một kế hoạch chung về mục đích hướng dẫn hoặc ảnh hưởng đến các quyết định trong tương lai. Đây là cơ sở để phát triển các mục tiêu và chỉ tiêu có thể đo lường và OHSMS.

Lập kế hoạch

Lập kế hoạch cách thức thực hiện chính sách, mục tiêu và chỉ tiêu OHS để đảm bảo các mối nguy phát sinh từ các hoạt động công việc được xác định để các rủi ro có thể được đánh giá và sau đó được kiểm soát.

Thực hiện

Thực hiện kế hoạch bằng cách phát triển các khả năng và cơ chế hỗ trợ cần thiết để đạt được chính sách, mục tiêu và chỉ tiêu OHS.

Đo lường và đánh giá

Đo lường, giám sát và đánh giá việc thực hiện OHS, để xác định hiệu quả của quản lý rủi ro, và nếu cần, thực hiện hành động phòng ngừa và khắc phục.

Đánh giá và cải tiến

Xem xét và liên tục cải tiến OHSMS, với mục tiêu cải thiện hiệu suất OHS. Các chuyên gia OHS có thể giúp bạn phát triển OHSMS.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe và nghề nghiệp ngay hôm nay, hãy liên hệ cho Giải Pháp Trí Việt! Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO, Giải Pháp Trí Việt chắc chắn là đơn vị mà bạn có thể yên tâm lựa chọn nơi tư vấn đào tạo hệ thống quản lý chất lượng.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP TRÍ VIỆT

Hotline: 0905 626 090

Địa chỉ: 496/1/4B Dương Quảng Hàm, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Email: yen.nt@giaiphaptriviet.com

Website: https://giaiphaptriviet.com

Tin tức mới nhất