Tìm hiểu về cách đăng kí chứng nhận Kosher

Tìm hiểu về cách đăng kí chứng nhận Kosher

Hiện nay, nhà nhập khẩu và người tiêu dùng đều yêu cầu các công ty phải đăng kí chứng nhận Kosher để có thể xuất khẩu thành công sang các thị trường thực phẩm ở Hoa Kỳ, Châu Âu và Trung Đông. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng có tới 11 triệu người Mỹ […]