Thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản

Thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản

Việc xây dựng, thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói nông sản là quy định bắt buộc của thị trường và thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về kiểm dịch thực vật, an toàn vệ sinh thực phẩm của nước nhập khẩu và truy xuất […]

Tư vấn chứng nhận ISO 9001 – Hệ thống quản lý chất lượng

Tư vấn chứng nhận ISO 9001 - Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9001 được coi là tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng được thế giới công nhận và có hiệu lực trên toàn quốc tế. Tại Việt Nam, có rất nhiều doanh nghiệp đã hoặc đang áp dụng thành công ISO 9001 và cho thấy hiệu quả về nhiều mặt. Tuy nhiên, quá trình […]

Cấp chứng nhận ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng

Cấp chứng nhận ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức ISO xây dựng và tuyên bố ngày 24 tháng 9 năm 2015. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 – Phiên bản Hệ thống quản lý chất lượng mới nhất – Các yêu cầu quy […]

Chứng Nhận ISO 14001:2015 – Công Nhận Quốc Tế – KNA Cert

Chứng Nhận ISO 14001:2015 - Công Nhận Quốc Tế - KNA Cert

Hiện nay, các doanh nghiệp/tổ chức trong nước và quốc tế đang có xu hướng áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 và đều mong muốn đạt được chứng chỉ ISO 14001 được cả thế giới công nhận. Chứng chỉ ISO 14001 có rất nhiều thông tin và quy định […]