Tiêu chuẩn BRC là gì ?

I. Tiêu chuẩn BRC là gì ? – BRC là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh quốc (British Retailer Consortium-BRC) thiết lập vào năm 1998. Tiêu chuẩn ra đời nhằm giúp công ty hiểu rõ về các yêu cầu đối với khách hàng về an toàn […]