Công ty TNHH tư vấn giải pháp Trí Việt

Những yếu tố chính trong tiêu chuẩn ISO 22000

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ban hành nhằm xây dựng hệ thống kiểm soát an toàn vệ sinh trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm với phạm vi áp dụng quốc tế, phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu. Tiêu chuẩn ISO 22000 đưa ra bốn yếu tố cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Hệ thống các yếu tố này đảm bảo an toàn thực phẩm trong suốt chuỗi cung ứng thực phẩm từ khâu đầu tiên đến khâu tiêu thụ thực phẩm. Dưới đây là những yếu tố chính trong tiêu chuẩn ISO 22000 do chúng tôi liệt kê:

Những yếu tố chính trong tiêu chuẩn ISO 22000
Những yếu tố chính trong tiêu chuẩn ISO 22000

Trao đổi thông tin

ISO 22000 phiên bản 2018 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho các tổ chức nằm trong chuỗi thực phẩm. Tiêu chuẩn này kết hợp giữa các yếu tố quan trọng đã được thừa nhận nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và an toàn sức khỏe người sử dụng.

Hoạt động trao đổi thông tin là yếu tố đầu tiên đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được coi là cam kết chung về an toàn thực phẩm. Các nhà sản xuất, nhà cung cấp, cơ quan pháp luật và các tổ chức sẽ tương tác với người dùng trong một hệ thống thống nhất để đảm bảo an toàn cho sản phẩm.

Quá trình thay đổi thông tin giữa các bên nhằm nhận biết, xác định các mối nguy ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm để tìm ra các biện pháp kiểm soát trong từng bước thực hiện. Bao gồm:

 • Trao đổi thông tin bên ngoài: Trao đổi thông tin bên ngoài là việc trao đổi giữa các tổ chức để có được các nguồn thông tin bên ngoài thông qua nhà cung ứng, nhà thầu, người dùng, khách hàng, cơ quan pháp luật và các tổ chức có tác động hoặc ảnh hưởng từ toàn bộ hệ thống quản lý thực phẩm.
 • Trao đổi thông tin nội bộ: Trao đổi nội bộ là sự trao đổi giữa các thành viên trong cùng một tổ chức về những vấn đề có thể ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm. Mục đích là đảm bảo nguồn thông tin kịp thời đến an toàn thực phẩm.

Quản lý hệ thống

Yêu tố quản lý hệ thống được thể hiện thông qua hai điểm: sự tham gia, cam kết của lãnh đạo và nguồn nhân lực. Lãnh đạo cao nhất của tổ chức phải cam kết xây dựng và triển khai hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phù hợp với Việt Nam ISO 22000:2018 và Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam TCVN ISO 22000:2018. Tổ chức phải liên tục cải tiến hệ thống bằng cách:

 • Thể hiện các mục tiêu kinh doanh của tổ chức hỗ trợ về an toàn thực phẩm.
 • Tuyên truyền cho toàn thể tổ chức tầm quan trọng của việc đáp ứng các yêu cầu của ISO 22000:2018 Việt Nam.
 • Để đáp ứng các yêu cầu của pháp luật, quy định và của khách hàng liên quan đến an toàn thực phẩm.
 • Xây dựng chính sách an toàn thực phẩm.
 • Tiến hành đánh giá quản lý.
 • Đảm bảo rằng các nguồn tài nguyên luôn có sẵn.

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm chỉ có thể được thực hiện khi tổ chức tiến hành quản lý được những nguồn lực sẵn có của mình. Các tổ chức cần nâng cao tinh thần để sẵn sàng cũng như cung cấp các nguồn lực cần thiết để có thể triển khai và quản lý hệ thống.

Nguồn nhân lực ở đây là nguồn nhân lực được đào tạo có chuyên môn và kiến ​​thức. Đặc biệt là nhóm an toàn thực phẩm được chỉ định, chấp thuận của lãnh đạo cao nhất của tổ chức.

Các chương trình tiên quyết

Các chương trình tiên quyết
Các chương trình tiên quyết

Các chương trình tiên quyết của ISO 22000:2018 cung cấp hỗ trợ để đảm bảo môi trường hợp vệ sinh trong toàn bộ chuỗi thực phẩm. Các chương trình tiên quyết của PRPS được sử dụng để kiểm soát khả năng xảy ra các nguy cơ về an toàn sản phẩm.

Tùy thuộc vào từng phần của chuỗi thực phẩm và loại hình tổ chức, các chương trình tiên quyết khác nhau được sử dụng, chẳng hạn như Thực hành nông nghiệp tốt GlobalGap hoặc Vietgap, Thực hành sản xuất tốt GMP, Thực hành thú y tốt GVP, Thực hành sản xuất tốt GPP, Thực hành vệ sinh tốt GHP… Chương trình tiên quyết cần đảm bảo:

 • Phù hợp với nhu cầu an toàn thực phẩm của tổ chức
 • Quy mô, loại hình hoạt động, tính chất của sản phẩm phù hợp để sử dụng và/hoặc sản xuất
 • Áp dụng cho toàn bộ hệ thống sản xuất, xây dựng các ứng dụng hoặc quy trình chung áp dụng cho các sản phẩm hoặc dây chuyền sản xuất cụ thể
 • Được sự đồng ý của nhóm an toàn thực phẩm.

Xem thêm: Các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiện nay

Nguyên tắc của Hệ thống HACCP

Nguyên tắc của Hệ thống HACCP
Nguyên tắc của Hệ thống HACCP

Nội dung quan trọng cuối cùng là 7 nguyên tắc của hệ thống HACCP – Hệ thống phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn. Đây là một công cụ được sử dụng để xác định các mối nguy về an toàn thực phẩm. Từ đó, tìm ra các biện pháp thích hợp để ngăn ngừa, loại bỏ hoặc giảm thiểu mối nguy xuống mức có thể chấp nhận được.

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 áp dụng 7 nguyên tắc của hệ thống HACCP đối với hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. Các nguyên tắc là:

 • Nguyên tắc 1: Nhận dạng mối nguy và đánh giá rủi ro
 • Nguyên tắc 2: Xác định điểm kiểm soát tới hạn CCP
 • Nguyên tắc 3: Xác định các giới hạn tới hạn cho mỗi CCP
 • Nguyên tắc 4: Thiết lập các thủ tục giám sát cho từng CCP
 • Nguyên tắc 5: Phát triển các hành động khắc phục
 • Nguyên tắc 6: Thiết lập các thủ tục kiểm tra hệ thống
 • Nguyên tắc 7: Thiết lập các thủ tục lưu trữ hồ sơ và tài liệu

Trên đây là những yếu tố chính trong tiêu chuẩn ISO 22000. Để biết thêm những thông tin về tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm hay bất kì tiêu chuẩn quốc tế nào, hãy liên hệ ngay với Giải Pháp Trí Việt. Chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp Trí Việt

Hotline: 0905 626 090

Địa chỉ: 496/1/4B Dương Quảng Hàm, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Email: yen.nt@giaiphaptriviet.com

Website: https://giaiphaptriviet.com

Tin tức mới nhất