Thông tin đầy đủ về tiêu chuẩn BRC

Thông tin đầy đủ về tiêu chuẩn BRC

Tiêu chuẩn BRC là gì? Một trong các tiêu chuẩn quốc tế có vai trò quan trọng trong hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, góp phần to lớn vào sự thành công của chuỗi sản xuất sản phẩm an toàn. Các sản phẩm được chứng nhận BRC giúp doanh nghiệp của […]