Công ty TNHH tư vấn giải pháp Trí Việt

Cấp chứng nhận ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức ISO xây dựng và tuyên bố ngày 24 tháng 9 năm 2015. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 – Phiên bản Hệ thống quản lý chất lượng mới nhất – Các yêu cầu quy định hoạt động kinh doanh. ISO 9001 đặt ra các yêu cầu được sử dụng làm khuôn khổ cho Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế. Trong bài viết dưới đây, Giải Pháp Trí Việt chia sẻ những thông tin cần thiết về việc cấp chứng nhận ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng giúp doanh nghiệp phát triển hơn trong tương lai.

Tìm hiểu khái quát về tiêu chuẩn ISO 9001

ISO 9001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng quốc tế của các sản phẩm và dịch vụ theo tiêu chuẩn được thế giới công nhận. Chứng nhận/chứng chỉ ISO 9001 mới nhất là phiên bản ISO 9001:2015 thay thế cho chứng chỉ ISO 9001:2008 cũ. Đây là tiêu chuẩn giúp doanh nghiệp có một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả; rõ hơn trong các quy trình hoạt động sản xuất, bộ phận cụ thể của doanh nghiệp. Điều đó sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho hoạt động của doanh nghiệp.

Tìm hiểu khái quát về tiêu chuẩn ISO 9001
Cấp chứng nhận ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế 2023

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001 là chứng nhận vạch ra các yếu tố quy định bao trùm toàn diện cho một hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn được sử dụng để kiểm duyệt và tối ưu hóa các hoạt động quản lý chất lượng trong tổ chức hoặc được sử dụng cho mục đích chứng nhận hoặc ký kết hợp đồng.

Tính chất đặc trưng của hệ thống quản lý chất lượng 9001:2015

 • Mục đích: Để cung cấp cơ sở công bằng cho việc đánh giá khả năng đáp ứng/thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng và thực hiện luật định hiện hành của các tổ chức.
 • Nội dung: Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 là một đánh giá theo quy định được sử dụng để đảm bảo chất lượng.
 • Phạm vi: Xác định các yêu cầu bắt buộc của một hệ thống quản lý chất lượng quốc tế.
 • Đối tượng phạm vi áp dụng chứng nhận ISO 9001: Tiêu chuẩn ISO 9001 được áp dụng cho mọi loại hình tổ chức không phân biệt quy mô, cấp độ và lĩnh vực hoạt động.

Lưu ý: Về lý thuyết, nếu nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001 thì mới tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, điều này giúp giảm nhu cầu xác minh sản phẩm của khách hàng khi nhận. Tuy nhiên, ISO 9001 không chỉ rõ mọi thứ mà một tổ chức cần làm để thỏa mãn khách hàng của mình, thiếu sót ở đây là sự tương tác của con người sẽ ảnh hưởng đến việc theo đuổi chất lượng.

Xem thêm: Chứng Nhận ISO 14001:2015 – Công Nhận Quốc Tế – KNA Cert

Quy trình đánh giá và cấp chứng nhận ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng

Giấy chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là kết quả đánh giá mà còn là bằng chứng chứng minh doanh nghiệp sản xuất đã có hệ thống quản lý chất lượng quốc tế đạt yêu cầu. Dưới đây là các bước quy trình đánh giá và cấp chứng nhận ISO 9001:2015 mà doanh nghiệp nên nắm rõ:

Khảo sát, đánh giá và xác định hệ thống quản lý của doanh nghiệp

 • Khảo sát kỹ lưỡng hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức, doanh nghiệp và thực hiện đánh giá đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN theo yêu cầu bắt buộc của chứng chỉ ISO 9001.
 • Tham gia đào tạo tìm hiểu về các tiêu chuẩn quốc tế cũng như hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001.
 • Hoàn thiện cơ bản tổ chức của các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất.
 • Phân chia rõ trách nhiệm, quyền hạn của lãnh đạo và bộ phận vận hành quản lý tiêu chuẩn ISO 9001.
 • Phân bổ lại nhiệm vụ, chức năng cho các phòng ban của tổ chức, doanh nghiệp.

Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tài liệu của doanh nghiệp

 • Tiến hành đào tạo cho các bộ phận nhân sự về hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001.
 • Xác định những tài liệu nào cần được xây dựng, áp dụng và tài liệu hóa.
 • Cấu trúc và xây dựng cải tiến lại hệ thống tài liệu doanh nghiệp.
 • Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng cho phù hợp với kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
Quy trình đánh giá và cấp chứng nhận ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng
Quy trình đánh giá và cấp chứng nhận ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng

Đánh giá và cấp chứng nhận quốc tế ISO 9001:2015

 • Tìm hiểu và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho các cán bộ, bộ phận nhân sự có liên quan.
 • Thực hiện đào tạo và hướng dẫn kiểm toán viên nội bộ của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động.
 • Thực hiện lựa chọn người đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.
 • Tìm cách khắc phục và cải tiến hệ thống quản lý.
 • Rà soát, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng thông qua cơ quan tổ chức chứng nhận quốc tế.
 • Thực hiện sửa chữa và cải tiến sau khi xem xét nếu có.
 • Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sẽ có hiệu lực hoạt động trong vòng 3 năm và thời hạn giám sát 12 tháng/lần.

Trên đây là toàn bộ thông tin cơ bản nhất về việc cấp chứng nhận ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng. Bạn đang cần dịch vụ tư vấn, đào tạo và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng quốc tế thì hãy liên hệ ngay với Giải Pháp Trí Việt thông qua hotline 0905 626 090 hoặc 0934 000 545.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP TRÍ VIỆT

Hotline0905 626 0900934 000 545

Địa chỉ: 496/1/4B Dương Quảng Hàm, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Email: yen.nt@giaiphaptriviet.com

Website :  https://giaiphaptriviet.com

Tin tức mới nhất