Công ty TNHH tư vấn giải pháp Trí Việt

Quy trình iso

Quy Trình iso

  I. CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA Quy Trình iso 9001:2015

 • Xác định hệ thống quản lý chất lượng
 • Kiểm soát tài liệu
 • Kiểm soát hồ sơ
 • Chính sách chất lượng
 • Mục tiêu chất lượng
 • Xác định trách nhiệm quyền hạn
 • Thông tin nội bộ
 • Đào tạo
 • Cung cấp cơ sở hạ tầng
 • Môi trường làm việc
 • Hoạch định sản phẩm
 • Xác định các yêu cầu của khách hàng
 • Kiểm soát Thiết kế
 • Kiểm soát Mua hàng
 • Kiểm soát sản xuất/cung cấp dịch vụ
 • Kiểm soát thiết bị đo lường
 • Đánh giá rủi ro và cơ hội
 • Đo lường sự thoả mãn của khách hàng
 • Đánh giá nội bộ
 • Đo lường sản phẩm
 • Theo dõi các quá trình
 • Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
 • Phân tích dữ liệu
 • Hành động khắc phục
 • Hoạch định và kiểm soát hoạt động
 • Sự lãnh đạo

  II. CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA Quy trình iso14001:2015

 • Chính sách môi trường
 • Xác định các khía cạnh môi trường
 • Xác định các yêu cầu pháp luật
 • Mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình môi trường
 • Xác định trách nhiệm, quyền hạn
 • Đào tạo
 • Thông tin nội bộ
 • Kiểm soát tài liệu
 • Kiểm soát hồ sơ
 • Kiểm soát hoạt động
 • Sẵn sàng đáp ứng các tình huống khẩn cấp
 • Giám sát và đo lường
 • Hành động khắc phục và phòng ngừa
 • Đánh giá nội bộ
 • Xem xét của lãnh đạo

TRÍ VIỆT LÀM GÌ ĐỂ GIÚP DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG QUY TRINH ISO 14001:2015

 • * Xác định những yếu tố trong hoạt động của Doanh nghiệp có ảnh hưởng tới môi trường
 • * Đào tạo nhận thức về môi trường và các kiến thức về ISO 14001 :2015 cho cán bộ công nhân viên của Doanh nghiệp.
 • * Hướng dẫn các phương pháp quản lý khí thải, rác thải, nước thải
 • * Hướng dẫn Doanh nghiệp tìm hiểu các yêu cầu pháp luật.
 • * Giới thiệu các cơ quan đo đạc về môi trường
 • * Giới thiệu các nhà xử lý chất thải
 • * Đào tạo các kiến thức về đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý môi trường cho đội ngũ đánh giá viên của Doanh nghiệp.
 • * Chuyển giao các kỹ năng đánh giá hệ thống quản lý môi trường cho các đánh giá viên của doanh nghiệp thông qua đánh giá thực tế.

Liên hệ quy trình iso

III. Lý do chọn Giải Pháp Trí Việt của chúng tôi

– Với kinh nghiệm hơn 5 năm làm trong lĩnh vực tư vấnISO 9001, ISO 22000/HACCP, FSSC, BRC, IFS, VietGAP, GlobalGAP cũng như đã làm hài lòng rất nhiều khách hàng trong các lĩnh vực Nông Nghiệp, xây dựng, thủy sản, cơ khí.

– Hãy đến với Giải Pháp Trí Việt bạn sẽ được.

+ Tư vấn miễn phí.
+ Nhân viên phục vụ nhiệt tình.
+ Được  nhân viên xuống tận nơi xem xét và hỗ trợ

liên hệ tại: tại đây 

Số điện thoại: Ms.Yên:090 562 60 90

Tin tức mới nhất