Tư vấn iso

CÔNG TY GIẢI PHÁP TRÍ VIỆT TƯ VẤN ISO GÌ I. Tư vấn iso về SA 8000 – Công ty Giải Pháp Trí Việt sẽ tư vấn và giúp đỡ doanh nghiệp trong tiêu chuẩn này? Xác định các yêu cầu của pháp luật liên quan đến lao động mà doanh …

Đọc tiếp »

Tư vấn iso

CÔNG TY GIẢI PHÁP TRÍ VIỆT TƯ VẤN ISO GÌ ? I. Tư vấn iso 9000 – Công ty Giải Pháp Trí Việt sẽ làm gì để hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng iso 9000 Khảo sát hoạt động của Doanh nghiệp trước khi áp dụng để xác định ra những …

Đọc tiếp »

Bộ tiêu chuẩn iso 9000

           Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm những gì? I. CÁC LOẠI ISO 9000 1)ISO 19011: 2011 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng và môi trường 2)ISO 9000: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng 3)ISO …

Đọc tiếp »

Các nguyên tắc chính trong phát triển tiêu chuẩn iso

Các nguyên tắc chính trong phát triển tiêu chuẩn iso I. Giới thiệu -Giống như một bản giao hưởng, phải mất rất nhiều người làm việc cùng nhau để phát triển một tiêu chuẩn. Vai trò của ISO tương tự như vai trò của một nhạc trưởng. Trong khi dàn …

Đọc tiếp »

ISO 22000 là gì

TÌM HIỂU VỀ ISO 22000 I.Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 – Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ban hành tháng 9/2005. Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 đưa ra các yêu cầu về đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm trong chuỗi …

Đọc tiếp »

Quy trình iso

Quy Trình iso   I. CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA Quy Trình iso 9001:2015 Xác định hệ thống quản lý chất lượng Kiểm soát tài liệu Kiểm soát hồ sơ Chính sách chất lượng Mục tiêu chất lượng Xác định trách nhiệm quyền hạn Thông tin nội bộ Đào tạo …

Đọc tiếp »

tư vấn iso 9000

 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9000  I. ISO 9000 LÀ GÌ ? Là bộ tiêu chuẩn quốc tế ban hành bởi tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng. Bộ tiêu chuẩn tư vấn ISO 9000 được ban hành dựa trên tổng kết …

Đọc tiếp »

Tư vấn iso 22000

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM ISO 22000: 2005 I. Giới thiệu về tiêu chuẩn Iso 22000 của bộ thông tư nhà nước -Tiêu chuẩn Tư vấn ISO 22000:2005  là Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ban hành tháng …

Đọc tiếp »